* * * KYNOLOGICKÝ KLUB BŘEZOLUPY * * *

Zaměřujeme se na výcvik služebních a pracovních plemen. Naším cílem je, aby každý, kdo výcvik
v našem klubu navštěvuje, složil se svým psem zkoušky všestranného výcviku dle zkušebních řádů.

video prezentace našeho klubu

VZKAZNÍK 


 

 

Jsme na Facebooku

 

Jsme na Rajčeti

Děkujeme našim sponzorům,
kteří podporují naši činnost
a pořádané akce.

obec Březolupy


Připravované akce 1. pololetí 2024
 Zkoušky dle NZŘ+IGP


Kapacita našeho kynologického klubu je dlouhodobě zcela naplněná.

Novým zájemcům o výcvik pokročilých nemůžeme vyhovět.

Jarní školička začíná 3. března 2024 v 10:00 hod
Garant školičky: Hanka Sucháčková, tel. 732 249 415
Přihláška

NOVINKY 2024


V neděli 11. února 2024 v 9:00 proběhne členská schůze v klubovně KK BřezolupyČlenské poplatky pro rok 2024 je třeba uhradit do 15. února 2024 na účet 6236583369/0800.
Dospělí 800 Kč
Děti do 18 let 400 Kč

---------------------------------------------------------------------------------
NOVINKY 2023
V neděli 12. 11. 2023 proběhly v našem kynologickém klubu zkoušky dle národního a mezinárodního řádu. Ke zkouškám nastoupilo 10 psů a všichni účastnítnici zkoušku úspěšně složili. Všem moc gratulujeme!

Hanka Sucháčková & Cameron - BH-VT - poslušnost
Zdeněk Mach & Camouš - BH-VT - poslušnoust
Saša Kalinová & Irwi - IBGH1 - poslušnost
Radka Čevelová & Lucky - IBGH2 - poslušnost
Jožka Jurák & Barny - StPr2 - vyhledání předmětů
Jaroslav Lakosil & Fox - ZM - stopa, poslušnost, obrana
Petr Facalka & Hugo - ZM - stopa, poslušnost, obrana
Andrea Hráčková & Anynka - IGP3 - stopa, poslušnost, obrana

Hosté:
Narcisa Lišková & Viky - ZM - stopa, poslušnost, obrana

---------------------------------------------------------
Upozornění!
Dne 12. 11. 2023 je zrušena školička pro štěňátka i výcvik pokročilých z důvodu probíhajících zkoušek.27.10 2023 proběhl za deštivého počasí tradiční lampionový průvod. Více fotek na Rajčeti.
        


22.10. 2023 proběhl ve Zbraslavi mimořádný XV. sjezd MSKS, kde bylo zvoleno nové přecednictvo svazu.
Novým přesedou MSKS byl zvolen Ing. Jiří Šlejtr, členy výboru jsou David Polzer (nejvíce hlasů), Miroslav Odvářka, Jan Strach, MVDr. Lubomír Široký. Náhradníky výboru byli zvoleni: Ing. Renata Hejčová, Mgr. Hana Beránková a Petra Kőhlerová. Více info v klubu.


21.10 2023
Závod o pohár obce Rohatec
Hanka a Cameron 1. místo v kategorii ZZO


1.10 2023
Mistrovství MSKS 2023 na Zbraslavi kategotie IGP3 - Jožka Vanda - 3. místo
Výsledková listina


   11. - 14.9. 2023
Mistrovství České republiky ve služební kynologii s mezinárodní účástí vyhrál tým Zlínských speciálních kynologů pod vedením Zdeni. Soutěžilo 42 závodníků v 6ti disciplínách v kategoriích vyhledávání drog a výbušnin.
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cvičákové prázdniny

Od 2. 7. do 27. 8. jsou cvičákové prázdniny. 
První společný výcvik proběhne 3. 9. 2023.

-----------------------------------------------------------


V neděli 11.6.2023 se v našem klubu uskuteční pro členy klubu a zvané hosty stopařský seminář. Seminář bude rozdělen na teoretickou a praktickou část.

Začátek v 8:00h, lektor Zdeněk Mach.

Na teoretickou část vemte s sebou:
- pero a papír
- otevřenou mysl a chuť se učit

Na praktickou část vemte s sebou:
- stopovací vodítko
- značku na stopování
- pamlsky
- předměty (pokročilí dle zkušebního řádu, mírně pokročilí kousek koberce cca 10x10cm, úplní začátečníci bez předmětu)
- psa :)

Teoretická část je obsáhlá, cca 2 h přednášky, poté se přesuneme na stopoviště a vyzkoušíme nabyté znalosti, vyhraďte proto dostatek času a elánu.


V tento den nebude probíhat výcvik poslušnosti pokročilých, pro členy, kteří se nechtějí účastnit stopařského semináře, bude otevřený cvičák bez výcvikářů.

----------------------------------------------------

V sobotu 29. 4. 2022 proběhly v našem kynologickém klubu zkoušky dle národního a mezinárodního řádu. Ke zkouškám nastoupilo 10 psů a všichni účastnítnici zkoušku úspěšně složili. Všem moc gratulujeme!

Alexandra Kalinová & Irwi - BH-VT - poslušnost
Jaroslav Lakosil & Fox - BH-VT - poslušnost
Amálie Konečná & Naty - BH-VT - poslušnost
Martin Vavruša & Koudy - BH-VT - poslušnost
Hanka Sucháčková & Cameron - ZZO - poslušnost
Sylva Machová & Týna - SPr1 - obrana
Petr Facalka & Hugo - IBGH2 - poslušnost
Andrea Hráčková & Anynka - ZVV2 - stopa,poslušnost,obrany


Hosté:
Ilona Vebrová & Ari - BH-VT - poslušnost
Narcisa Lišková 
& Viky - SPr1 - obrana
7. 4. 2023
V neděli 9. 4. 2023 se necvičí. Nebude probíhat školka, pokročilí ani zkouškaři.
Výcvik bude opět probíhat další neděli.


11. 1. 2023

Pozor!
Nový účet klubu 6236583369/0800
Veškeré platby za členské příspěvky a jarní školku odesílejte na tento nový účet.
Členské poplatky na letošní rok jsou splatné do 15. 2. 2023 ve stejné výši jako loni.
24.12. 2022


Krásné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok vám i čtyřnohým parťákům
přejí výcvikáři KK Březolupy.
21.12.2022
Vážení přátelé
rád bych Vás pozval na 
Členskou schůzi Kynologického klubu Březolupy
která se bude konat: 15.1.2023 v 9.00 hod.
Kde:  klubovna Březolupy

Program:
1) schválení zaktualizovaných stanov
2) hospodaření klubu za rok 2022
3) návrh rozpočtu  na rok 2023
4) návrh plánu akcí pro rok 2023
5) členská základna a poplatky pro rok 2023
6) diskuze

účast členů důležitá
                                             J.J.9. 11. 2022
10. 10. 2022

25. 9. 2022
Proběhly v KK Březolupy zkoušky dle mezinárodního zkušebního řádu, zkoušky úspěšně složili:

Petr Facalka & Hugo - IBGH1 - poslušnost 
Jožka Jurák & Barny - StPr1 - vyhledání předmětů

Andrea Hráčková & Anynka - IGP2 - stopa, poslušnost, obrany


29. 5. 2022 proběhly v KK Březolupy zkoušky dle NZŘ a MZŘ. Nastoupilo 9 psů a všichni zkoušky úspěšně složili. Všem účastníkům gratulujeme.

Petr Facalka & Hugo - ZZO - poslušnost 

Radka Čevelová & Lucky - IBGH1 - poslušnost

Hanka Sucháčková & Aia  - IBGH3 - poslušnost

Jožka Jurák & Barny - IBGH3 - poslušnost

Sylva Machová & Týna - StPr3 - vyhledání předmětů

Tomáš Trtek & Kima - SPr 3 - obrany


Hosté:

Pavla Medková & "Chico" Orcan Mi-Ji - SPr3 - obrany

Radim Orság & Coudy Helipeky - ZPO1 - obranářská speciálka

Radim Orság & Cooper Helipeky - ZPO1 - obranářská speciálka
3. 4. 2022 Zkoušky dle MZŘ
Dnešním chladným dnem jsme zahájili zkouškovou sezonu. Ke zkouškám dle MZŘ nastoupilo 10 psů a všichni úspěšně složili své první letošní zkoušky.
Petr Facalka & Hugo - BH-VT
Radka Čevelová
& Lucky - BH-VT
Hanka Sucháčková
& Aia - IBGH2
Sylva Machová
& Azurita - SPr1
Sylva Machová & Týna - StPr2

Hosté:
Jana Malá & Leila Z Kuřimského háje - BH-VT
Narcisa Lišková & Vicky Family Citas - BH-VT
Ivan Baičev & Beata Tichý Don - SPr1
Petr Gottwald & Vandal Kavalíří kvarteto - SPr3
Zdeněk Čelechovský & Batou Red Element - IBGH3


V neděli 3. dubna 2022 se v KK Březolupy konají zkoušky dle MZŘ a NZŘ.
Školička a výcvik pokročilých je pro tento den zrušen!
Další lekce pokračuje následující neděli 10. dubna 2022.
Počet míst OMEZEN!6. 3. 2022
Nový email klubu, který bude od dnešního dne určený pro komunikaci je: kkbrezolupy@seznam.cz

21. 2. 2022
- Evidence členů pro letošní rok změněna, doplněna. Členské průkazky s platností na rok 2022 předám v neděli na cvičáku. SyMa

16. 2. 2022
- Termín zkoušek v květnu ještě není zcela jasný, v kalendáři akcí je letos velký zmatek. Nejprve byly zkoušky vypsány, pak původní termín zrušen
 a vypsán jiný, nicméně v původním termínu zkoušek 8.5. nic nebránilo, proto se snažím komunikovat s vedoucí výcvikové komise MSKS a dohodnout
původní termín a rozhodčího. Zatím bez odezvy, stále čekám na odpověď.
-  26. 3. by se měl konat v areálu MSKS opět sjezd MSKS, je psaný v kalendáři akcí. Nicméně opět pochybení MSKS, dosud o sjezdu neinformovali žádnou
základní organizaci, neobdrželi jsme žádný podklad, delegační listy apd.
- Od letošního roku jsou zdraženy odvody za členství v MSKS na 260 Kč za člena ZO.
  

 8 .2. 2022
- Na MSKS byly zveřejněny termíny zkoušek a kyn. akcí, včetně našich zažádaných termínů o zkoušky 

- Připomenutí na platbu členských poplatků do 15. 2..
- Dle nového systému evidence členů ZO na MSKS, budou hlášeni členové našeho klubu přes nově zřízenou internetovou aplikaci nejpozději do 20. 2., 
členství bude vedeno pouze v elektronické podobě, tzn. že nebudou nadále papírové členské průkazky

- Upozorňuji zájemce, kteří chtějí na jaře skládat zkoušky, tréninky v neděli dopoledne od 9 hodin (týká se členů KK Březolupy)6. 3. 2022 - Volební schůze kynologického klubu

V neděli  6.3. se bude konat volební schůze, v čase 9:00 - 10:00 hod.
Program: obsazení některých funkcí, členové 2022
Volit se bude nový předseda/předsedkyně klubu, pokladník, správce webu, (po ukončení jarní školky) instruktor výcviku.
Dosavadní předsedkyně podala rezignaci, z důvodu pracovní vytíženosti nebude již tyto funkce zastávat.
Účast platí pro všechny členy kynologického klubu.Členské poplatky na rok 2022

Výbor klubu schválil členské poplatky na rok 2022 ve výši:
- zkouškaři (cvičící v neděli dopoledne s instruktorem a připravující se na zkoušky) - 800,-
- volný výcvik (v neděli odpoledne bez instruktora) - 500 ,-

Splatnost poplatků na rok 2022 je do 15. 2. 2022 na účet klubu: 670100-2208415669/6210

NOVINKY 2021

Informace k výcviku pokročilých

Vzhledem k neustále se zhoršující covidové situaci, vládnímu nařízení (omezený počet lidí, testování, evidence očkovaných účastníků ...)
výcvik pokročilých v obvyklých časech bez vedení výcvikářů (platí do odvolání).
I za těchto okolností platí Provozní řád našeho kyn.klubuGratulujeme školkáčkům k úspěšnému ukončení kurzu :-) Fotky z poslední lekce jsou k vidění a ke stažení na našem Rajčeti
Ať se vám všem moc daří!
Vaši instruktoři výcviku7. 11. 2021

Sloučené zkoušky IGP + NZŘ
Dnešními zkouškami jsme ukončili letošní sportovní sezónu.  Zkoušky probíhali v bezva atmosféře, akorátním počasí
a s maximálním sportovním nasazení. Poslední letošní zkoušky úspěšně složili:

Radka & Lucky - ZZO
Hanka & Aia - ZZO1
Sylva & Týna - StPr1
Andrejka & Anynka - IGP1
Tomáš & Akima - SPr2
Radka & Denny - ZVV2

hosté:
Petr & Vandal Kavalíří kvarteto - SPr1
Zdeněk & Batou Red Element - IBGH2

rozhodčí: Jan Strach
Pozor změna!
V neděli 7.11. se z důvodu posledních letošních zkoušek přesouvá trénink školkáčků na 16:00 hod odpolední.
Do 15:30 bude cvičák zavřený pouze pro účastníky zkoušek.
Děkujeme za pochopení.25. 10. 2021

Víkendové zkoušky Sdružení ARIS - canisterapie a Kynologická jednota Brno

Po pátečním lampionovém průvodu (za pomoc s organizací děkuji všem, kteří se z klubu zapojili), kde se zúčastnilo kolem 70 dětí plus rodiče,
nás čekal zkouškový víkend.

Představujeme nové canisterapeutické týmy, kteří úspěšně splnily podmínky a zúčastnili se školení a zkoušek Sdružení ARIS:
Gabča & Dorotka, Hanka & Esi, Peťa & Adélka, Petr & Hugo - GRATULUJEME !!!
rozhočí: Mgr. Šárka Honová


Zkoušky ZOP dle kynologické jednoty Brno úspěšně složili:
Gabča & Dorotka, Hanka & Esi, Peťa & Adélka, Saška & Irwing, Radka & Lucky, Petr & Hugo

Zkoušky ZPU 1 úspěšně složili:
Hanka & Aia, Sylva & Justýnka, Andrejka & Anynka, Jožka & Bárny

rozhodčí: Jindřich Hon

Jupíííí :-D
24. 10. 2021
V neděli 24. 10. školka ani odpolední pokročilí nejsou - ZRUŠENO zdůvodu zkoušek !
Tato hodina bude nahrazena.26. 9. 2021

Sloučené zkoušky IGP + NZŘ
Dnešní zkoušky, které proběhly za příjemného počasí i atmosféře úspěšně složili:

Hanka a Aia - IBGH 1
Sylva a Týna - IBGH 1  
Jožka a Barny - IBGH 2
Andrejka a Amie - FPr 3
Andrejka a Any - ZVV1
Tomáš a Akima - ZVV1

Gratulujeme :-)

rozhodčí: Jan Strach
20. 9. 2021

Upozornění pro školkáčky a pokročilé na výcvik v neděli 26. 9.

V neděli se konají zkoušky, proto výcvik školkáčků přesouváme do náhradního termínu na úterý 28. 9. od 16:00 (st. svátek)
Pokročilí ke zkouškám, pocvičíme zase v týdnu a pokročilí bez zkoušek mohou v neděli odpoledne, cca od 15:00.

Děkujeme za pochopení.7. 9. 2021

Změna nedělního výcviku

Rychle se nám blíží podzim, čeká nás hodně práce a zkoušek, o které je tento půl rok velký zájem. Máme radost, že se chtějí zkoušek zúčastnit
i naši noví členové, proto jsme se rozhodli po důkladném zvážení pro následovnou změnu ve výcviku ...

Neděle:
9:00 - 10:00 - pokročilí, kteří se připravují na zkoušky (s instruktory)
10:00 - 11:00 - školka pro štěňátka
12:00 - 17:00 - pokročilí, kteří se nechystají ke zkouškám (bez instruktorů)

* individuálně po domluvě v týdnu, jen zkouškaři !

7. 9. 2021

7. 9. 2021 - aktualizace - Trénink coursingu v pondělí zrušený, bude v jiném termínu
Pozvánka na trénink coursingu na cvičáku v pondělí 13. 9. od 17:00 hodin

pro zájemce různých plemen, různého věku,zkušené i začátečníky. Počet míst je omezený, přihlašovat se můžete smskou nebo na FB


Podzimní školka

V neděli 5. 9. začínáme podzimní školku pro štěňátka. Jedná se o kurz 10 + 1 lekce. Počet školkáčků je omezený na 12!
Více v přihlášce zde
Vyplněné přihlášky zasílejta na email:  sv.zln@centrum.czPozvánka na trénink coursingu na cvičáku v pondělí 16. 8. od 17:00 hodin.
pro zájemce různých plemen, různého věku, zkrátka kdo si to chce zkusit :-) Počet míst je omezený! Hlaste se předem do sms.
! Pozor pozor !

Vyhlašujeme tímto speciální klubovou akci s platností od dnešního dne, tj. od 18. 7. 2021. Jelikož je do konce roku 167 dní, máte za úkol nejpozději do konce roku urazit se svým psem 167 km. Ušlou trasu je třeba zdokumentovat pomocí nějaké chytré "apky"  a fotky.  Komu nebude něco jasmé, obraťte se na Jožku :-D Tento "klubáč" je samozřejmě o ceny, které budou vyhlášeny na klubovém večůrku :-)

Strážnice 24. 7. 2021 - aktualizováno


Poděkování  za reprezentaci našeho klubu na akci "Pes součást našich životů" ve Strážnici
Hance a Aie, Andrejce a Amie s Anynkou, Sylvě a Týně, Jožkovi a Barnymu, Tomovi a Akimě, Zdendovi a Blondě s Cilkou.

Všechny fotky z celé akce jsou na webu: www.bratrstvopsichtlapek.cz nebo  facebooku Bratrstvo psích tlapek

Zveme vás na den pro děti a pro psy, který pořádá Bratrstvo psích tlapek do skanzenu ve Strážnici.
Součástí bohatého programu budou i ukázky našeho klubu.

CVIČÁKOVÉ PRÁZDNINY

Milí kamarádi,
v neděli 4. 7. máme poslední výcvik před prázdninami. Odpočívejte, úživejte si, dovolenkujte, ale i cvičte :-)
Brzy se zase uvidíme a nastartujeme podzimní výcvikovou sezónu.

Mějte se krásně
vaši instruktoři výcviku :-)
20. 6. 2021

Sloučené zkoušky IGP + NZŘ
Dnešní  teploty překročily 32 °C  a slunko pěkně  potrápilo psíky i psovody na zkouškách. Zúčastnilo se 9 psů.
Rozhodčí: Jan Strach

Dnešní zkoušky složili:

Hanka & Aia - ZZO
Sylva & Týna - ZZO
Andrejka & Amie - SPR 3
Andrejka & Anynka - ZM
Jožka & Barny - IBGH 1

hosté:
Zuzka & Damisi Diandra - StPR 1
Zdeněk & Batou Red Element - IBGH 1
Petr & Vandal Kavalíří kvarteto - Bh-VT

Gratulujeme moc :-)
9. 5. 2021

Sloučené zkoušky IGP + NZŘ
Dnes jsme měli možnost po dlouhé pauze zúročit práci s našimi psíky. Za poledního slunce nastoupilo ke zkouškám 5 našich psovodů.
4 složili úspěšně zkoušku, 1 odstoupil pro zranění psa.
Rozhodčí: MVDr. Kristýna Klementová

Dnešní zkoušky složili:

Hanka & Aia - Bh-VT
Andrejka & Anynka - Bh-VT
Sylva & Týna - Bh-VT
Jožka & Barny - ZZO1

Gratulujeme moc :-)
INFORMACE PRO ČLENY KK BŘEZOLUPY

Na základě rozhodnutí vlády o částečném rozvolnění ,
bude za podmínek dodržování stávajícíh vládních nařízení,
v neděli 18. 4. od 10:00 hod. výcvik pokročilých.INFORMACE ÚČASTNÍKŮM ŠKOLKY PRO ŠTĚŇÁTKA - PODZIM 2020


Vedení  našeho klubu se po důkladném zvážení současné situace rozhodlo,
že bude výcvik ve školce ukončen z důvodu výrazné časové prodlevy výcviku štěňat
i další nejisté situace týkající se covidu a s tím souvisejících nařízení vlády.

Zaplacené školkovné vám bude vráceno zpět na účet.
6. 12. 2020
Přátelé,
vedení klubu se dohodlo s ohledem na současnou nejistou situaci posunout výcvik školkáčků na jaro.
Tedy, kdo započal výcvik štěňátka v září, bude pokračovat na jaře. V případě, že by se někdo z vás rozhodl,
že z jakéhokoli důvodu pokračovat nechce, bude mu vráceno školkovné v plné výši (napište na sv.zln@centrum.cz).


Přejeme všem hodně zdraví.
Přátelé, kamarádi,

vzhledem k nařízení vlády týkajících se mimořádných opatření
jsme nuceni  na čas
POZASTAVIT VEŠKERÝ VÝCVIK.

Pro školkáčky to však neznamená, že o své hodiny kurzu přijdou.
Jakmile to bude možné a vláda uvolní opatření, budeme v kurzu školičky pokračovat,
i na úkor toho, že by se opatření protáhlo na delší čas a my bychom na jaře neotevřeli nový kurz.
Zkrátka nepřijdete o své výcvikové hodiny, ani o školkovné.

Protože jsme museli školičku přerušit ve stejné fázi výcviku jako na jaře,
přínášíme vám alespoň malé shrnutí toho, co jste se dosud naučili.
odkaz na video
Tak trénujte prozatím alespoň doma, ať moc nezameškáte.

Snad se brzy uvidíme :-)

Pevné zdraví vám všem i vašim pejskům ...
vaši výcvikáři Andrejka, Hanka, Jožka, Zdeňa a Sylva
30. 9. 2020
VÝSKYT PSINCOVÉHO KAŠLE

Z okolních cvičáků nám byl hlášený zvýšený výskyt psincového kašle. Proto pokud  se příznaky tohoto virové onemocnění objeví i u  vašich psíků,
dejte nám vědět a rozhodně se vyhněte setkání s jinými psy. Psincový kašel je rychle se šířící infekční onemocnění, snadno se přenáší i z člověka na psa.

Příznaky: teplota, dávení až zvracení
Léčba: v lehkých případech jitrocelový sirup, zvýšený pitný režim, v těžších případech nutná veterinární péče a zaléčení antibiotiky
Prevence: vitamín C

U nás prozatím nikdo psincový kašel nehlásil, takže zatím cvičíme dál.23. 8. 2020
13. září opět začínáme výcvik

8:00 - 9:00 -  výcvikáři
9:00 - 10:00 - pokročilí
10:00 - 11:00 - školka8. - 9. 8 2020
Úspěšný zkouškový víkend :-) - GRATULUJEME !!!

O víkendu se konaly canisterapeutické zkoušky se sdružením ARIS z.s. , rozhodčí: Mgr. Šárka Honová
S velkou radostí  sdělujeme, že novými psy a psovody canisterapeuty
se stali:
Hanka & Aia
Andrejka & Anynka
Jožka & Barny
Pavel & Roxy
Sylva & Týna & Billie (obhájila certifikát)
Radka & Lex
Ivo Lacný & Karamela & Bert - hosté


V neděli se konaly zkoušky poslušnosti ZOP - základní ovladatelnost psa dle zkušebního řádku Kynologické Jednoty Brno, rozhodčí: Jindřich Hon
Zkoušek se zúčastnili a také úspěšně složili:
Hanka & Aia
Andrejka & Anynka
Jožka & Barny
Pavel & Roxy
Malča & Naty
Sylva & Týna
Radka & Lex
Ivo Lacný & Karamela & Bert - host
Jiří Beneš & Bambi - hostfotky jsou uloženy na našem Rajčeti16. 7. 2020
Zkoušky ZOP
Zkoušky KJ Brno byly změněny hlavním rozhodčím na neděli 9. 8. 2020.
Přihlášení obratem pošlete vyplněnou přihlášku na mail.  
Upřednostňujeme zkouškaře z řad klubu a následně zkouškaře canisterapeutických zkoušek !8. 7. 2020
STOPAŘSKÝ SEMINÁŘ - neděle 12. 7. 2020
V neděli v 9:00 pořádáme stopařský seminář pro začátečníky a pokročilé  - POUZE PRO ČLENY NAŠEHO KLUBU
Počítejte minimálně do oběda (bude guláš :-D)  (Případné dotazy na Zdeňu nebo Sylvu)20. 6. 2020

Přátelé, kamarádi,
kvůli příliš deštivému počasí a podmáčenému terénu na cvičáku, je nedělní výcvik ZRUŠENÝ !
Podle počasí bude vypsaný náhradní termín.

7. 6. 2020

Coursing
Do našeho klubu byl pořízený nový klubový coursingový naviják. V neděli jsme ho tak trošku okusili, ještě vychytáme nějaké drobky
a můžeme začít běhat.  Rozšiřujeme tak naši činnost o další disciplínu psích sportů :-) (první fotky na našem Rajčeti)
 
Náhradní hodina školkáčků za propršenou neděli je v úterý 2. 6. v 18:30 hodin.

31.5.2020
Dobré ráno, děcka,
momentálně se venku hodně rozpršelo a dopolední radar neslibuje lepší počasí, právě naopak, déšť má být intenzivnější,
proto dnešní poslušnosti  odvoláváme a hodina bude nahrazena některý podvečer v týdnu. (upřesníme)
Pěknou neděli :-)
Sylva30. 5. 2020
POZVÁNKA PRO ČLENY KK BŘEZOLUPY NA ČLENSKOU SCHŮZI
Milí naši členové, dovoluji si vás pozvat na členskou schůzi naší základní organizace, která se uskuteční 27. 6. 2020 od 18:00 na cvičáku.
Program schůze: shrnutí aktivit za I. pol. 2020, organizační záležitosti, plán prací a aktivit na II. pol. 2020.
(pokud by většině tento termín nevyhovoval, vyhrazujeme právo termín posunout, max. o 1 týden)
Těším se na vás :-)
Sylva29. 4. 2020
Informace k výcviku - aktualizováno 30. 4.
Na základě rozhodnutí vlády ze dne 28.4. a dle informací MSKS, je možné od 1. května opět pořádat zkoušky za podmínky dodržení
veškerých instrukcí viz MSKS.     více na : MSKS

Tímto také zahujeme výcvik pro pokročilé a školkáčky, kde bude skupina cvičících 10 a méně osob!
Žádáme tímto tedy, aby se na cvičišti pohybovali pouze psovodi, nikoli doprovod a rodinní příslušníci a dbali pokynů
a nařízení vlády - roušky, dodržení vzdálenosti 2 metry od druhé osoby, hygienická opatření apod.. 

Pokročilí začnou cvičit v neděli 3. 5. od 9:00 hod.

Školkáčci začnou opět cvičit v neděli 10. 5. od 8:00 hod. (Od 8 hodin z důvodu střelby) Budou rozděleni do dvou skupin, jedna skupina bude cvičit na cvičáku, druhá venku, další týden se vymění.

Dodržujme pravidla a buďme k sobě ohleduplní, jistě pak tuto situaci ve zdraví zvládneme :-)21. 3. 2020
Milí naši školkáčci, 
pro zlepšení nálady a jako trošku motivace v této nelehké době vám přinášíme video shrnutí toho, co jste se dosud ve školce naučili.
Opatrujte se, trénujte a snad se co nejdříve ve zdraví setkáme :-)    odkaz na video..

  


15. 3. 2020 aktualizováno 1. 4. 2020

Jak všichni jistě víte, situace ohledně koronaviru se stále nelepší . Proto respektujeme nařízení vlády a prodlužujeme termín absence výcviku
a veškerých kynologických akcí  včetně zkoušek, až do odvolání. Děkujeme za pochopení. Hodně zdraví a poztitivní energie :-)


 
Přátelé, kamarádi,
vzhledem k závažné situaci, která nastala v souvislosti s nákazou Koronavirem a z nařízení vlády ze zasedání 15.3.2020
o omezeném volném pohybu osob  na území celé ČR, jsme nuceni přerušit veškerý výcvik v našem kynologickém klubu
do doby dle nařízení vlády, tj. 24. 3. 2020.  Ruší se tedy výcvik zkouškařů, pokročilých, školička i obrany.

Po ukončení tohoto nařízení bude školička pokračovat dle včerejší domluvy, tzn. že bude přesunuta na 8:00 hodin,
a to z důvodu rekce na střelbu několika štěňátek.

Zakázáno není venčit čtyřnožáky, alespoň to je pozitivní zpráva. Proto opakujte, co jste se dosud naučili :-)

Opatrujte se ve zdraví a těšíme se brzy naviděnou :-)Výcvik v době nouzového stavu!
Přátelé kynologie, vzhledem k tomu, že naše skupiny pokročilých nebo školičky nepřesahují počet 30 osob (dle nařízení vlády),
výcvik nadále pokračuje dle běžného režimu. (pokročilí na 9h a školka na 10h v neděli)
Pokud by nastala absence nebo obavy z přenosu viru, výcvik bychom přerušili s náhradou v lepším čase.
Hodně zdraví vám všem
výbor KKKalendář akcí na I. pololetí je nově přidaný na stránkách
MSKS >>>
Cvičení pokročilých začíná od neděle 2. 2. v 9:30 hod7. 1. 2020
Členský příspěvek 2020 pro stávající členy
ve výši 800,- se vybírá do 15. 2. 2020 na účet 670100-2208415669/6210.
Moravskoslezský kynologický svaz zvedl členské příspěvky od 1. 1. 2020 o 100%.24. 12. 2019
Krásné a příjemné prožití vánočních svátků vám  i vašim čtyřnohým parťákům
 přeje tým  výcvikářů kynologického klubu Březolupy :-)


Užívejte si vánoční prázdniny a odpočinek, sejdeme se opět v novém roce  (dle počasí cca konec ledna)10. 11. 2019
Zkoušky IGP

Děkujeme panu rozhodčímu Josefu Surovci za posuzování dnešních zkoušek a Zdeňovi za kladení stop, figurování a přípravu na zkoušky.

Gratulujeme  
Jožkovi s Barnym ke složení zkoušky Bh - VT
Anetce  s AZZIm ke složení zkoušky Bh - VT
Tomovi s Akimou ke složení stopařské zkoušky FPr 1
Radečce s Denym ke složení  vrcholové zkoušky IGP 3
Andrejce s Amie ke složení vrcholové zkoušky IGP 3
a Haničce ke krásným bodům na stopě 92 b. a velice pěkné poslušnosti, která byla v brutálně blátivém terénu velice náročná pro psy i psovody.
Lampionového průvodu se zúčastnilo bezmála 90 dětí v doprovodu rodičů, prarodičů ... Tuto tradiční akci hodnotíme opět jako velmi vydařenou :-)Kdo ze členů klubu si chce odpracovat brigádnickou hodinu, přijďte pomoct s organizací lampionového průvodu.
24. 6. 2019

Zkoušky OVVR

Gratulujeme Laďce Procházkové s Daisynkou k úspěšnému  složení lovecké zkoušky OVVR.  Super, holky, jen tak dál :-)

7. 6. 2019
CVIČÁKOVÉ PRÁZDNINY
Přes letní prázdniny, tj. červenec - srpen   NECVIČÍME!


Hezkou dovolenou, tábory, prázdniny, výlety, prostě odpočinek vám všem :-)
8. 5. 2019


Zkoušky NZŘ + IGP
Děkujeme paní rozhodčí Monice Prokopové za posuzování, Zdeňovi za figurování a GRATULUJEME všem účastníkům dnešních zkoušek k úspěšnému složení:

Broňka & Lena zkouška ZZO
Šárka & Milinka zkouška ZZO
Anetka & Azzi zkouška ZZO
Tomáš & Akimi zkouška SPr1 
Andrejka & Amie zkouška IGP 2
host: Stanislav & Bady zkouška FPr16. 4. 2019

Zkoušky NZŘ + IGP
Letošní první zkoušky byly náročné, ale úspěšné.  Rozhodčí: ing. Miroslav Vávra, figurant: Zdeňa Mach
Gratulace pro všechny zkouškaře, všichni složili úspěšně ...

Zuzka & Falko zkoušku ZZO
Jožka & Barny zkoušku ZZO
Pavel & Roxy zkoušku ZZO
Sylva & Azuritka zkoušku ZZO1
Andrejka & Amie zkoušku FPr2 (stopařská)
Radka & Deny zkoušku SPr3 (obranářská)
hosté:
 Katka & Jessica zkoušku IGP2
Tomáš & Akimi zkoušku BH-VT

4. 4. 2019

O velikonoční neděli NECVIĆÍME! Přejeme všem krásné velikonoční prázdniny :-)
18. 3. 2019

Gratulujeme "Amince" Amie Rox Liwinnau a její paničce ke krásnému 3. místu v kategorii sportovní kynologie - fena roku
v soutěži Border colie roku 2018!

20. 1. 2019

V neděli 24. 2.  je poslední výcvik účastníků školky, kteří začali cvičit v roce 2018.
3. 3. v neděli v 10:00 hod. začíná školička nových štěňátek / kurz - jaro 2019 (březen - květen) 
19. 1. 2019
Zkušební řád IGP
V neděli 24. 2. se zúčastníme školení na nový zkušební řád IGP. Členům našeho klubu jej přetlumočíme. Na termínu se domluvíme operativně. Členské poplatky na rok 2019 se hradí do 12.2.!
Kurz štěňátek

Nový kurz štěňátek otevíráme 3. března 2019.  Kapacita kurzu je 15 štěňat.
Přihláška zde >>>

Aktualizace - ke dni 19.2.2019 přihlášeno 15 štěňátek, máme plno!!!V nejlbližších dne bude probíhat rekonstrukce našich webových stránekČlenská schůze
V pátek 11. 1. se uskutečnila výroční členská schůze.  Přítomní projednali a následně odsouhlasili tyto body:

1. Rekapitulace roku 2018 a plán na rok 2019 (Zkoušky dle zkušbního řádu NZŘ a IGP; brigády, lampionový průvod)

2. Kurz pro štěňátka bude probíhat výhradně ve dvou kurzech, a to jarní (březen - květen) a podzimní (září až listopad), a to v rozsahu  10 +  1 hodin.
Výše kurzovného byla stanovena na  800 Kč  za 10 hodin + první hodina zdarma. Mimo tyto kurzy nebudeme nabírat žádné nové zájemce o výcvik.
Kapacita kurzu je 15 psů. Budou přijímána štěňátka ve věkovém rozmezí 4 - 8 měsíců. 

3. Zaveden tzv. "přijímač", který je dalším krokem z kurzu štěňat. Je určen pro mladé psy  a jejich psovody, kteří  cvičí rádi a chtějí ve výcviku pokračovat,
věkem však nepatří do kurzu štěňat. Potrvá dva měsíce a zde bude výcvik trošku pokročilejší. Platba bude probíhat měsíčně 200,-/měsíc.

4. Novým členem se může stát  absolvent školky a přijímače za dodržení podmínek pro členy, kde je povinnost splnit 10 brigádnických hodin.
Členové jsou pokročilí kynologové, kteří z většiny připravují své psy ke složení zkoušek z poslušnosti. Účastní se dalších kynologických akcí, závodů,
výstav, výcvikových kurzů a seminářů ...) Výcvik je náročnější a intenzivnější. Členové skládající zkoušky v naší ZO mají zvýhodněné startovné.  
Cena  členského poplatku je stanovena na 800 Kč/ročně, děti a mládež do 18 let  400 Kč.

5. Různé - nový zkušební řád IGP, úprava webových stránek, plán brigádNOVINKY 2018Máme úplně plno! Nové zájemce o výcvik a školku nenabíráme!


Vánoční prázdniny
v neděle 23. 12. a 30. 12. se NECVIČÍ !  

Krásné a pohodové vánoční svátky vám i vašim čtyřhohým parťákům
a do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, optimismu a splněných přání :-)Výroční členská schůze s povánočním posezením se koná 11. 1. 2019 v klubovně od 19. hod.
Zváni jsou všichni členové našeho klubu.24. 11. 2018
4. ročník závodu  O pohár Josefa Bryma ve Velké Bíteši
Lucka s Deisy soutěžili ve sloučené kategorii IPO1/ZVV1. Nastoupily v kategorii IPO 1 a Deisy vybojovala krásné 3. místo
.
Moc gratulujeme :-)11. 11. 2018
Zkoušky NZŘ + IPO
Letošní sportovní sezonu jsme zakončili velmi úspěšně :-) Nejen že jsme "vychytali" krásný podzimní Svatomartinský den, ale především ...

Radka & Denny složili zkoušku IPO 2
Andrejka & Amie složily zkoušku ZVV2
Sylva & Azurka složily zkoušku Bh
hosté:
Jana Malá & Samo složili Spr 3
Staňa Šmíd & Budy složili Bh  

rozhodčí: ing. Miroslav Vávra
figurant: Zdeněk Mach22.10.2018
PSINCOVÝ KAŠEL - NECVIČÍME!
Protože se nám psincový kašel šíří jak lavina (máme potvrzeno zatím 6 nemocných psů),  DOČASNĚ RUŠÍME CVIČENÍ , dokud se vlna kašle nepřežene.
Počíttejte raději se cvičením až na 18. 11. (11. 11. by se měly konat zkoušky). V případě, že se vše uklidní dřív, začneme cvičit dřív.
Aktuální informace budou zase tady.26. 10. 2018
Zkoušky NZŘ + IPO

Dnešní zkoušky se podařilo složit a gratulujeme:

Peťa Chlachulová & Bella - ZZO
Sylva Vavrušová & Winy & Azuritka - ZZO
Hanka Sucháčková & Miky - ZVV1 - (pochvala rozhodčího za předvdené poslušnosti)
Andrea Hráčková & Amie - ZZO2 - (pochvala rozhodčího za předvedené poslušnosti)

rozhodčí: ing. Miroslav Vávra
figurant: Zdeněk Mach

28. - 29. 9. 2018
10. Mistrovství ČR francouzských ovčáků a bouvierů

Gratulujeme  Radce a Dennymu, kteří vybojovali  krásné 5. místo v kategorii IPO1 na Mistrovství republiky FO a bouvierů.
Jste bojovnící! Super!! :-)12. 9. 2018
Zkoušky NZŘ + IPO - 6. 10. a 11. 11. 2018

V tyto dva termíny pořádáme zkoušky dle národního nebo mezinárodního zkušebního řádu.
Přihlášky na termín 6. 10. zašlete nejpozději do 19. 9.! Přihlášku na termín 11. 11. zašlete nejpozději do 26. 10. !
(Připomínám, že zkouškaři musí být registrování v kyn. klubu nebo chov. klubu, případně jiné kyn. organizaci a psi bez PP musí být zapsáni
v Registru psů bez PP, všichni musí mít platné očkování a dodržovat zkušební řády)

rozhodčí: ing. Miroslav Vávra
figurant: Zdeněk Mach


PŘIHLÁŠKA tady ...12. 9. 2018
Krajský přebor psovodů a psů Policie ČR

Na cvičišti KK Březolupy se bude konat Krajský přebor psovodů a psů Policie ČR, a to v termínu 1. - 3. 10. 2018
S průběhem závodu budete seznámeni.
10. 9. 2018
III. ročník přeboru Zlínského kraje  dne 20. 10. 2018 v KK Loukov

Kynologický klub Loukov pořádá v naší spolupráci III. ročník přeboru Zlínského kraje v kategoriích ZZO, ZVV1, IPO1, APr3
rozhodčí: Jaroslav Matula, Kristýna Klementová
figuranti: Zdeněk Mach, Radek Mráček
13. 8. 2018

Stopařský seminář v Loukově

Kynologický klub Loukov pořádá v naší spolupráci stopařský seminář, který je určený pro začátečníky a pokročilé (teorie + praxe v pěkném terénu).

Zveme tedy budoucí i pokročilé stopaře dne: 23. 9. 2018 od 9:00 hod. do Loukova,
Vedoucí akce: Oldřich Buksa, Kontakt: 602 828 542, Přihlášky: klub@kkloukov.cz (do předmětu emailu napiště "Stopařský seminář")
Lektor: Zdeněk Mach
Cena: 150,- na místě, počet míst omezen na 20 účastníků
S sebou: stopovací vodítko, předměty dle zk.řádu nebo vlastní, pamlsky (sýr, uzenina, maso, piškoty ...), značka na stopy
GDPR
V souvislostí s GDPR můžete požádat o odstranění fotografií z našich společných akcí, případně o likvidaci údajů, které jste nám poskytli v souvislosti s činností naší organizace. Kontaktovat nás a vyjádřit svůj nesouhlas můžete prostřednictvím e-mailové adresy našeho pobočného spolku kynolog.brezolupy@seznam.cz. V případě, že nebudeme mít váš písemný nesouhlas, budeme od 25. 5. 2018 nakládat s obrazovým materiálem a daty v souladu s platnou legislativou, avšak  v dobré víře, že váš souhlas trvá.

Pro stávající členy našeho kynologického klubu a pro členy nové, máme připraveny k podpisu nové přihlášky a souhlasy s nakládáním osobních údajů,
které nám zaslal MSKS.27. 5. 2018
Chraňte své psí kamarády
V posledních dnech se rozšířil psincový kašel , ale objevily se také případy parvovirozy i u psů, kteří jsou očkovaní. Buďte proto pozorní ke svým čtyřnohým parťákům a při sebemenších příznacích onemocnění, navštivte ihned svého veterináře. Psincový kašel je dobře léčitelný, ale parvoviroza může být životu nebezpečná! Pokud  by váš psík onemocněl, dejte nám, prosím vědět a vyhýbejte se dalšímu kontaktu s jinými psy. Psincový kašel se šíří velmi rychle a přenašeč může být i člověk, který se do kontaktu s nemocným psem dostal.
Dbejte také na pitný režim nejen u sebe, ale i u psíků. Začínají nám parné horké dny, a tak je pro všechny důležitá dostatečná hydratace. I psíkům snadno hrozí přehřátí, které může skončit i tragicky, proto je v těchno vedrech v žádném případě nenechávejte zavřené v autě.
Užijte si ve zdraví krásné letní dny :-)
CVIČÁKOVÉ PRÁZDNINY
Přátelé, kamarádi,
blíží se pomalu prázdniny a mnozí se rozjedeme na dovolené a tábory.  Z důvodu tohoto  vyhlašujeme jako kadoročně cvičákové prázdniny,
a to od 1. 7. 2018 do 12. 8. 2018 včetně. Pokračovat budeme od 19. 8.
Pokud někdo bude v  průběhu těchto prázdnin cvičit, písne to do vzkazníku a pak je možno se přidat.  Do vzkazníku také  píše, kdo si bere na starosti sečení!

Hezké prázdniny plné krásných zážitků vám přejí vaši výcvikáři :-))14. 4. 2018 -  !!! AKTUALIZOVÁNO !!!
   
 II. ročník Březolupského MINIDOGTREKKINGU
     
se velmi vydařil. Počet závodníků se navýšil proti loňskému roku o 10 startujících. Všichni z krátké i dlouhé trati dorazili zdárně do cíle :-)
     
     Na trati dlouhé 25 km dosáhli nejrychlejšího času:
     1. místo - Maralíková Magda & Žofka
     2. místo - Byrtusová Lenka & Carl Dean Brinniris
     3- místo - Kučerová Monika & Ceasar Wild Element Bull´s

   
 Na trati dlouhé 11 km dosáhli nejrychlejšího času:
     1. místo - Pekařová Olga & Artemis Shine of Night
     2. místo - Mikulová Mariana & Idol Lovely Tina (SK)
     3. místo - Marko Stanislav & Velvet Lovely Tina (SK)

     GRATULUJEME vítězům i všem závodníkům za jejich sportovní výkony :-)  Na viděnou zase za rok :--)

     
Děkujeme sponzorům za podporu této skvělé akce: K-9, CANDY, obec Březolupy, TRADIX, Koupelny PTÁČEK

     
Fotečky jsou již teď uloženy na našem RAJČETI  (mrkejte a klidně stahujte)

 


   
 Zveme všechny milovníky kynologie a turistiky na II. ročník Březolupského MINIDOGTREKKINGU, který se koná 14. 4. 2018 !!! PROPOZICE11. 4. 2018
     Stopařský seminář
     V neděli 18. 3. od 8:30 hod se pořádá stopařský seminář. Od 8:30 do cca 9:30 hod. teorie v klubovně, poté odjíždíme na stopoviště.
     S sebou si vemte pamlsky a stopovací vodítko. Seminář je určený pro dospělé i štěňata.  
20. 2. 2018

     Do naší výcvikové arény jsme pro vaše sporťáky pořídili nové překážky, včetně vymezováku proti odrazu psa. :-)

      18. 2. 2018

     Nový národní zkušební řád - NZŘ
     Národní zkušební řád prošel mnohými revizemi a doplňujícími informacemi. Vstupuje v platnost od 1. 1. 2018.
     Celé jeho znění včetně revizí naleznete  ZDE >>>
     
     Aktualizované informace o zkušebních řádech, pořádaných kynologických akcích a chovatelství naleznete na stránkách MSKS, ČMKU10. 2. 2018

    Rekonstrukce příjezdové cesty ke cvičáku!
    Sdělení obce Březolupy:
    CCa od 1. 3. 2018 budou zahájeny práce na rekonstrukci polní cesty Chrástka. Rozsah prací bude veliký, ukončeno bude ke konci
    listopadu  (resp. (15. 11. 2018) .  Využívání polní cesty pro přístup ke cvičišti, střelnici, myslivecké chatě aj. bude po většinu realizační
    doby silně omezen, často i zcela znemožněn. 
    Jak jistě víte, v současné době je panelová příjezdová cesta ve velmi špatném stavu, jinak řečeno "samá jama", takže jsme za
    rekonstrukci cesty rádi a budeme respektovat pokyny obce a stavební firmy provádějící práce na cestě.
    O případné uzavírce přístupu ke cvičišti vás budeme informovat.10. 2. 2018
     Nový zkušební řád IGP
     Od 1. 1. 2019 vyjde v platnost nový zkušební řád IGP. Jeho neoficiální verzi, která bude projednávána a schvalována FCI v dubnu 2018
     si můžete pročíst ZDE - IGP10. 2. 2018
     Nové přihlášky pro členy klubu
     S platností ke dni 25. 5. 2018 vyjde v účinnost pro nás nová vyhláška EU GDPR, tj. o ochraně osobních údajů. Proto pro vás připravujeme nové přihlášky.  
 


2. 1. 2018
   Informace z výroční schůze ve zkratce ... 

   Školička
   - bude probíhat v čase 10:00 až 11:00 hodin
   - cena zůstává stejná 500 Kč za 10 lekcí + 1 zdarma
   - platnost permanentky trvá 3 měsíce !

   Členové
   - doba cvičení pro členy se prodlouží, a to od 8:00 do 10:00 hodin
   - členství zůstává stejné, platba členství do 10. 2. 2018
   - cvičení přes týden na vzájemné dohodě mezi členy


NOVINKY 2017

12. 12. 2017

Dobrovolníci uherskohradišťské nemocnice slaví 1 rok :-)
S potěšením věnuji pár řádků také canisterapii, protože právě pár lidiček z našeho klubu se stali dobrovolníky nemocnice v Uherském Hradišti. Jsou to jediní canisterapeuti, kteří navštěvují pacienty v této nemocnici, zejména na oddělení následné péče. Protože dobrovolníci slavili roční výročí, byli také vyhlášeni
a oceněni za svou
záslužnou činnost. Canisterapeutem roku je po zásluze vyhlášena Andrejka s Aminkou, které navštěvují nemocné pravidelně,
již více než rok.


Moc gratulujeme a vážíme si toho, že v tuto hektickou a uspěchanou dobu si na úkor svého času, rodiny, práce a povinností najdete čas a jdete potěšit
pacienty, kteří se léčí na následné péči.

Nemusím asi ani psát, že se jedná zejména o seniory či pacienty středního věku, kteří zde v léčbě stráví několik týdnů, nezřídka měsíců. Není vyjímkou,
že jsou to lidé, které nikdo nenavštěvuje, kteří jsou po operacích nebo se léčí s vážnou nemocí a pro některé je to zastávka poslední. Ale věřte, že návštěva
chlupáče vždy rozzáří obličeje, které jsou většinou strhané a smutné. Každý z pacientů, které psík canisterapeut navštíví, přijde alespoň na chvíli na jiné
myšlenky, odprostí se od starostí nebo bolestí, povídáním s pacientem se také mnohdy ledasco zajímavého dozvíte :-) Zkrátka canisterapie moc pomáhá
a působí pozitivně na psychickou stránku pacienta i na tu motorickou. Mnohdy totiž pacient vynaloží nemalé úsilí, aby sevřel pamlsky do rukou, které již
nejsou příliš ochotné pracovat. Sami se donutí pohybu prstů a rukou, když se probírají srstí psíků, nebo popisují jejich části těla a v případě Aminky
také provádějí kadeřnické úpravy :-)
Hodně moc záleží na povaze pejska a na jeho trpělivosti, která musí být téměř nekonečná. Ne každý si uvědomí, že pes canisterepeut kromě toho, že dělá
radost a potěchu potřebným lidem, tak především vydá ze sebe hodně energie, kterou pak musí doma v klidu zase nasbírat zpět.

V našem klubu je pět canisterapeutických týmů, každý z nich musel projít řádným školením a složit zkoušky. Někdo pod sdružením Podané ruce, jiní
pod sdružením ARIS. (A pro ty, co se občas ptají: "...a kolim vám to nese?") Nese nám to potěšení, radost z toho, že můžeme pomoci tam, kde je to
potřeba, protože pomáhat je třeba a člověk nikdy neví, kdy bude pomoc sám potřebovat.
 Článek z nemocničních stránek :-)

V nemocnici také pracují  a patří jim za to veliké díky ... Renča Poláková a Lela, Peťa Polák a Beník,
a "Francouzi", jak jim tady říkají, Billinka a Winýsek

Opravdové zájemce o canisterapii rádi zasvětíme a zaškolíme, protože pomáhat je třeba a nikdy člověk neví, kdy bude sám pomoc potřebovat.


11. - 12. 11. 2017
Punťa sklízí první věnce :-)
O víkendu se Jana Punťou účastnili 8. ročníku povahových soutěží sdružení KOSD - O pohár Dědy Mráze.
V sobotu vybojoval Punťa 2. místo a v neděli 3. místo, navíc získal cenu poradce chovu pro MSP za nejhezčího moskevského strážního psa celého víkednu.
Gratulujeme Janě i Punťovi, máte skvěle nakročeno :-)

19. 11. 2017
Zkoušky NZŘ + IPO
V neděli proběhly u nás na cvičáku letos poslední zkoušky. Stopy v kombinaci déšť + sníh + vítr zvládli psíci opravdu skvěle.  Poslušnosti a obrany byly také na
pěkné úrovni a tak můžeme gratulovat:

Míša s Kessinkou složily zkoušku ZZO
Lukáš s Happym složili zkoušku ZZO
Hanka s Mikitkou složily zkoušku ZM
Andrejka s Amie složily zkoušku ZVV1
Radečka s Dennym složili zkoušku IPO 1
Sylva s Winym složili zkoušku SPR 2

Rozhodčí: ing. Miroslav Vávra, figurant: Zdeněk Mach

10. 11. 2017
Lampionový průvod
V pátek 3. listopadu uspořádal náš klub za podpory obce Březolupy tradiční lampionový průvod. Počasí nám přálo a mezi upršenými studenými dny nám vyšel právě lampionový pátek na pěkný den. S lampiony rozsvítilo březolupské ulice bezmála 70 dětí v doprovodu rodičů, babiček a dědečků. Průvod končil opékáním špekáčků u altánu. Náš drobný poznatek ... na rozdíl od předchozích lampionových průvodů takřka zmizely svíčky a výrazně převládly lampiony na žárovky, což samozřejmě neztrácí kouzlo průvodu našich malých světlušek.
Tak se budeme těšit zase příští rok :-)

  
více fotek Hanky a Honzi Sucháčkových na našem Rajčeti

7. 11. 2017
Letní úspěchy Jenny a Nikolky v agility
 Boršovská tuneliáda:  Tuneliáda 2M - 3. místo, Tuneliáda 4M - 3. místo,
 Podzimní jumpingový speciál Záhlinice: Jumping 1M - 2. místo, Jumping 2M - 3. místo, 
 Boršovský jump IV Jumping 1M - 2. místo, Jumping 2M - 2. místo, součtově 2. místo,
 Halloweenský závod v Boudě v Přerově - 1. místoGratulujeme :-)))

27. 10. 2017
Bonitace - Miki & Hanka
V sobotu 27. 10. se Hanka s Mikitkou zúčastnily bonitace v KK Zetor v Brně pod záštitou briard klubu. Mikitka splnila všechny podmínky chovnosti,
a tak od včerejška je Miki Bar-Bar Beskydy chovná fena :-)

Gratulujeme k uchovnění :-)

21. 10. 2017
Zkoušky podle Mezinárodního zkušebního řádu
Dnešní zkoušky dle IPO  se konaly za náročných povětrnostních podmínek. Stopy se šlapaly  za deště a v husté mlze, přesto všechny stopy  psíci úspěšně zvládli.

Gratulujeme k vykonaným zkouškám:

Hance s Mikitkou - složily zkoušku Bh
Peťovi s Astou - složili zkoušku Bh
Andrejce s Amie - složily zkoušku IPO1
Lucce s Deisy - sloužily zkoušku IPO1
a  Alči s Borou - složily zkoušku Spr1

Rozhodčí:  Kristýna Klementová, figurant:  Zdeňa Mach


17. 10. 2017
Pozvánka na lampionový průvod

15. - 17. 9. 2017
Mistrovství ČR francouzských ovčáků 2017
O víkendu se konalo v Břehách u Přelouče Mistrovství ČR francouzských ovčáků a flanderských bouvierů. 
Svůj první velký závod zvládli Radka s Dennym naprosto skvěle. Startovali v kategorii IPO1, a byť tuto zkoušku ještě neměli splněnu, obsadili nádherné
5. místo z 9. závodních týmů. Denny se pochlapil na stopách, v řepce nasbíral moc pěkné body a v obranách byl jeden z nejrazantnějších psů celého závodu. Byli jste skvělí !!! a moc jsme drželi všecny tlapky, jsme na vás pyšní,  Rady a Dendo :-)
Sylva s Winym závodili v kategorii SPR1. Wenďa měl pěkný a čistý začátek obran, vyhledání v maketách, útěk i zadržení, bohužel při ověření odolnosti
psa spadl z rukávu a už se nestačil chytit. 

Atmosféra závodu byla úžasná, závodníci skvělí, organizace bezchybná, rozhodčí hodní, figuranti korektní ... závěrečné  "defilé" dojemné,nechyběla hymna,
jak se na správný mistrák patří.

Rozhodčí: J Klapal, J. Kubeš
Figuranti: J. Kubec, J. Louda
Ředitel akce: L. Lysá, Vedoucí stop: L. Lysý, Vedoucí stop a obran: M. Driml

Pes přítel člověka

Fotečky brzy :-)

19. 8. 2017
Ukázky výcviku členů našeho kynologického klubu
V sobotu 19. 8. jsme svým vystoupením zpestřili program v rámci březolupské pouti. I přes deštivé počasí cvičili psíci velice pěkně
a sklidili zasloužený potlesk diváků. Ukázali pár kousků z poslušnosti i několik netradičních cviků a triků, nechyběly ukázky obran. 

Poděkování všem našim zúčastněným psovodkám, jejich čtyřnohým parťákům a Zdendovi za komentář a figurování :-)

Fotky jsou uloženy na našem Rajčeti
ŠKOLKA PRO ŠTĚŇÁTKA ZAČÍNÁ OPĚT 20. 8.  v 9:30 hod.
pro stávající školkáčky a nové dosud přihlášené.
Jinak kapacita školky je opět zcela naplněná !!!  Nové zájemce o výcvik bohužel nebereme.


8. 7. 2017

Brigáda
Na sobotu 8. 7. se svolává brigáda! Předběžný plán - úklid a oprava odkladaček, případně ještě něco. Koordinátorka brigády je Lucka, takže info a potvrzení účasti
hlaste SMS 605 378 989 ! Sraz cca v 8:30 h. (Případná změna bude ve vzkazníku a na FB)
Odpracované hodiny se píšou.1. 7. 2017

Stopařská intenzivka - praxe
Přátelé, kamarádi, stopaři a zkouškaři,
ještě než odjedete na dovolené, prázdniny a tábory, tak v sobotu 1. 7. si dáme pokračování semináře teorie a zajedeme na stopy.
Sraz na cvičáku v sobotu v 8:00 h. (Pro začátečníky - s sebou stopovačku, pamlsky - lepší sýr, po uzenině jdou mravenci)
Účast potvrďte na SMS 603 387 653 !

24. 6. 2017
Zkoušky na Břestku
Lucka s Deisy úspěšně složily zkoušku Bh podle mezinárodního zkušebního řádu IPO.
Rozhodčí: Miroslav Vávra

GRATULUJEME :-)

11. 6. 2017
Ukázky na Velkém Ořechově
V sobotu 10. 6. 2017 uspořádali Na vagoně myslivci z Ořechova dětský den. Rádi jsme přijali pozvání a přijeli ukázat, co umíme.
Za náš klub vystoupili Radka s Dennym, Andrejka s Amie, Lucka s Deisy, Hanka s Miky a Sylva s Winym. A samozřejmě náš speaker, trenér a figurant Zdeňa.

Pár fotek je uloženo na našem Rajčeti a na stránkách obce Velký Ořechov

11. 6. 2017
Na naše Rajče byly přidány fotky z akce "Den otevřených dveří napajedelského hřebčína " , který se konal 22. 4. 2017 .
Tady  se ukázaly Nikolka s Jenny za agility a Zdeňa s Bredem za kynology PČR.
Fotky jsou uloženy na našem Rajčeti

4. 6. 2017
ZKOUŠKY KJ Brno
Výsledky zkoušek KJ Brno 3.a 4.6.:

ZOP:  
  Radka Painterová & Denny -  
výborně
  Michaela Gablasová  & Kessi - výborně
  Hana Sucháčková & Miky - výborně
  Jitka Botková & Zola - výborně
  Beáta Dlapová & Chewy - výborně
  Dita Cholastová & Cora -  velmi dobře
  Pavla Baláková & Arka -  dobře
  Renata Poláková & Lela - dobře
  Petr Polák & Ben - dobře

ZPU1:
  Andrea Hráčková & Amie - výborně 
  Petr Vojtík & Asta - velmi dobře
  Hana Sucháčková & Miky - velmi dobře
  Radka Painterová & Denny - velmi dobře

ZPU2:
  Andrea Hráčková & Amie -  dobře
  Sylva Vavrušová & Winy - dobře

GRATULUJEME všem, protože všichni složili úspěšně zkoušky podle KJ Brno. Poklona také psíkům, kteří byli ochotni cvičit  v tak velkém vedru.

Rozhodčí: Jindřich Hon, figurant: Zdeněk Mach

NEOFICIÁLNÍ ZÁVODY V AGILITY V ZÁHLINICÍCH
Nikolka s Jenny se zúčastnily svých prvních závodů v agility a hned si "šláply  na bednu" :-) Nikolka s Jenny vybojovaly ve dvou závodech
Jumping 1M - 2. místo! a Jumping 2M také  2. místo :-) 

Moc gratulujeme!, je vidět, že vám tato psosportovní disciplína sedí :-)                                                    fotečky na Rajčeti >>>

MEDAILE Z VOŘÍŠKIÁD
Renata, Peťa a Vojta se opět  bodují na voříškiádách:

27.5. -  Rosický voříšek
Peťa s Beníkem získali 2.místo ve veteránech a v Top veterán 3.místo. A taky Peťa s Gabčou a Lelou vyhráli soutěž o nejpodobnější dvojici psů Štaflíkovi a Špagetce :-). Renata s Lelou obsadily 3.místo  v kategorii voříšek malý. A Vojta s Gábinkou se zúčastnili.

21.5. - voříškiáda  v Brně Na rybníčku
Peťa s Benem byli v soutěži Pes sympaťák na 3.místě, Peťa s Lelou a Benem vyhráli soutěž psí duo. RenataMy s Gabčou a Lelou jsme se zúčastnili.
27.5. -  voříškiáda Kyjovský punťa
Peťa s Benem vyhráli 1. místo ve veteránech a v soutěži psí duo s Benem a Lelou vyhráli 3. místo. Gabča a Lela medaile za účast
A my se zase jen účastníme.

30. 5. 2017
ZMĚNA VE VÝCVIKU
Jak jsme se dohodli na členské schůzi v prosinci 2016,  měníme změnu výcviku v úterky! Mnozí již tuto změnu zaznamenali. Od 30. 5. 2017 vede úterní
cvičení Lucka. Úterního cvičení se mohou zúčastnit členové i školkáčci, kterým nevyhovuje např.z  pracovních důvodů neděle.  Čas cvičení, případné změny
budou uváděny vždy na facebooku i vzkazníku. Kontakt na Lucku je 605 378 989
Jistě touto změnou vyhovíme většině z vás, kteří chtějí cvičit častěji, pravidelně a pod vedením výcvikáře.


11. 5. 2017
ŠKOLIČKA
V současné době platí stále stav, že ve školičce pro štěňátka MÁME PLNO. Nové zájemce o výcvik do školky ani do pokročilých není možno
z kapacitních důvodů přijmout.
Do budoucna budeme nabírat štěňátka ve věku 3. (resp.po kompletním očkování) - 8. měsíců max.!  Je to z důvodu, že s výcvikem štěněte je třeba začít
v ranném věku,  kdy je pro štěňátka nesmírně důležitá socializace v kolektivu vrstevníků, kontakt se psovodem aj..  
Jak začít s výcvikem, jak řešit první psí neduhy, jak podpořit chuť do práce, zkrátka vše, co byste měli vědět , když si štěňátko pořídíte vám rádi poradí naši
výcvikáři.


16. 4. 2017
Mezinárodní výstava psů Praha
Hanka s Mikitkou získali na MVP  v Praze ocenění Výborná 2, res.CAC
Lukáš s Happym získali ocenění Velmi nadějný
Gratulujeme :-))

15. 4. 2017
Dogtrekking ŠLAPANICKÝ VLK
Letošního Šlapanického vlka o délce 26 km a víc pokořili:

Peťka s Charlottkou
Jitka se Zolčou
Míša s Kessinkou a Tomášem

Trasa vedla krásnou krajinou Moravského krasu, Adamovskou a Bobravskou vrchovinou.
Pofoukejte tlapky a moc gratulujeme :-))

8. 4. 2017
11. volební sjezd MSKS
V sobotu 8. 4. jsme se zúčastnili volebního sjezdu MSKS ve Zbraslavi. Počet delegátů byl 81 + členové odstupujícího výboru, volebních hlasů tedy bylo celkem 86.
Volebního sjezdu se  zúčastnili téměř všechny základní organizace MSKS.  S počtem 61 hlasů byl novým předsedou MSKS zvolen pan Jiří Hammer.
Starovým členem předsednictva MSKS je paní  PhDr. Ester Trčalová a Mgr. Tereza Baselová. O obsazení  pozic nového předsednictva zvolenými kadidáty budete
informováni na  internetových stránkách  MSKS   www.msks.cz.

5. 4. 2017
VELIKONOCE
O velikonoční neděli 16. 4.  se NECVIČÍ !
Užijte si hezké velikonoční svátky :-)


1. 4. 2017
BŘEZOLUPSKÝ  DOGTREKKING  - aktualizace
Dnes se uskutečnil nultý ročník Březolupského mini dogtrekkingu. Ohlas byl skvělý, trati dobře značené, počasí luxusní, atmosféra výborná :-D
Všechny týmy dorazily do cíle v pořádku a trati 9km i 23 km ušly v úctyhodných časech. 

VÝSLEDKY SHORT          VÝSLEDKY MID

Gratulace všem a těšíme se na schledanou na Březolupském mini dogtrekkingu i v příštím roce :-))

Poděkování patří všem, kdo se podíleli na organizaci této bezva akce :-)

Vaše fotečky ze závodu si můžete prohlédnout a stáhnout v plném rozlišení na našem RAJČETI

 

POZVÁNKA           PROPOZICE

4. 2. 2017
Mezinárodní výstava psů DUOCACIB Brno
Radka s Denym  získali  na MVP v Brně ocenění Výborný 1, CAC,
Andrejka s Amie ve třídě pracvoní  Výborná 3
Gratulujeme :-)


1. 2. 2017
Sněhové prázdniny - do odvolání
Sněží, sněží a nepřestává. Na cvičišti se nám objevilo nevídané množsví sněhu, které by nám mohlo naše aktivity znepříjemnit. Krom toho, že by mnozí z vás nemuseli své mazlíky ve sněhu znovu najít, je na cvičák v současnosti omezený přístup, odhadem půl metru sněhu i na příjezdové cestě.

7. 1. 2017
Hanácká výstava Brno
Andrejka s Amie zahájily rok 2017 úspěchem na národní Hanácké výstavě v Brně, kde Amie získala v pracovní třídě ocenění Výborná 1, CAC (čekatel šampiona).
Gratulujeme :-)

NOVINKY 2016PŘEJEME VÁM ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE PLNÉ POHODY, KLIDU A ODPOČINKU :-)

AŤ SE VÁS V NOVÉM ROCE DRŽÍ PEVNÉ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, ÚSPĚCHY NEJEN KYNOLOGICKÉ,
AŤ SE VÁM PLNÍ VAŠE SNY A CÍLE A OBKLOPUJÍ VÁS JEN DOBŘÍ LIDÉ :-)

VÁM I VAŠIM ČTYŘNOHÝM PARŤÁKŮM VŠE NEJLEPŠÍ V ROCE 2017

KYNOLOGICKÝ KLUB BŘEZOLUPY18. 12. 2016
Na závěr roku
bych ráda poděkovala našim skvělým výcvikářům - Peťce, Andrejce, Lucce a Zdendovi za jejich čas a nasazení, které vkládají do výcviku dospěláků i štěňátek.
Velice si vážím přátelské atmosféry, která nás u nás na cvičáku obklopuje. Je to týmem lidí, kteří náš klub vedou a bezesporu i lidmi, kteří k nám chodí cvičit.
Věřte, že ne všude to takto je. Proto si velice cením přátelství, bezelstnosti a přejícnosti všech v našem týmu. 

Přála bych našemu klubu i každému z vás, aby se dařilo nejméně tak dobře jako letos. Ať už má někdo výcvikové, výstavní nebo chovatelské cíle, ať se vám vše vyplní k vaší spokojenosti. A pro všechny, kdo s výcvikem začínají přeji trpělivost, protože každý z nás kdysi začínal a byli jsme na tom všichni stejně,
takže nebuďte smutní, když není zrovna posvicení :-)

Mějte hezký vztah s vaším čtyřnohým parťákem a on vám to bude s láskou vracet :-)

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2017

Sylva3. - 4. 12. 2016
DUO CACIB NITRA
Úspěšný výstavní víkend  pro:
Borušku  a Janu, které ve třídě mladých vybojovaly poslední Výborná 1 CAC a Borušce byl udělen titul Slovenský junior šampion krásy  :-)
rozhodčí:  Matyáš  Jaroslav (SK)

Winy také splnil podmínky pro udělení titulu Slovenský šampion krásy, kdy v sobotu získal V1, CAC, res.CACIB a v neděli V1, CAC :-)
rozhodčí: Müller Barbara (CH), Omarov Zaza (GE)27. 11. 2016
Zkoušky  na Břestku
V neděli složila Amy s Andrejkou  zkoušku ZM  (základní minimum) na  známku velmi dobrou!  Na stopě, poslušnosti i obranách nasbíraly velice pěkné body
v horní hranici hodnocení.  Velké gratulace od nás všech :-)
rozhodčí: Miroslav Vávra, figurant: Zdeněk Mach16. 11. 2016
27. 11. 2016 -
BRIGÁDA - letos ještě plánujeme brigádu. Hrabání istí, řezání dřeva, úklid kolem chaty a uvnitř. Specielně pro ty, co letos nepřiložili ruku k dílu :-)

10. 12. 2016 -
Vánoční večírek na cvičáku - od 18:00 hod. + členská schůze.
                    * Členské poplatky na rok 2017 je třeba zaplatit nejpozději do konce ledna 2017!

11. 12. 2016 -
NECVIČÍME !! Poslední letošní cvičení bude v neděli 18. 12.  
                                           V novém roce začínáme  15. 1. 2017 :-)29. 10. 2016

Přebor KKR Zlín
V sobotu se u nás na cvičáku uskutečnil velký závod Přebor Krajské kynologické rady Zlín, jehož byl náš kynologický klub organizátorem. Zúčastnilo se celkem
12 závodníků. Startovalo s v kategoriích ZZO1 junior, ZZO1, ZM a ZVV1.

Výsledky:
kategorie ZZV1
1. místo - Zuzana Péčková & Centaurus Fidelis et Fortis (ZKO Mladcová Zlín)
2. místo - Lucka Dlapková & Deisy Enixa (KK Březolupy)
3. místo - Petr Pochylý & Odeta Vepeden (KK Uherský Brod)
4. místo - Radka Painterová & "Denny" Basil Carský klenot (KK Březolupy)
5. místo - Šárka Pochylá & Jenny Japedo (KK Uherský Brod)

kategorie ZM
1. místo - Beáta Dlapová & Chewy Filko Morava (ZKO Mladcová Zlín)
2. místo - Andrea Hráčková & Amie Rox Liwinnau (KK Březolupy)
3. místo - Sylva Vavrušová & Windstopper Dalido (KK Březolupy)

kategorie ZZZO 1
1. místo - Lucie Nováková & Euphoria Hexer (KK Břestek)
2. místo - Beáta Dlapová & Daisy (ZKO Mladcová Zlín)
3. místo - Zuzana Péčková &  Randy Krosandra (ZKO Mladcová Zlín)

kategorie ZZO 1 Junior
1. místo - Nikolka Cholastová & Jenny (KK Březolupy)

Gratulace všem :-)    Všichni závodníci byli odměněni krásnými cenami, za což velmi děkujeme našim sponzorům:

   obec Březolupy

rozhodčí: Jaroslav Matula
figurant: Zdeněk Machvšechny fotky ze závodu jsou v plné velikosti na našem Rajčeti

27. 10. 2016
Lampionový průvod obcí Březolupy
Ve čtvrtek uspořádal náš kynologický klub tradiční lampionový průvod obcí Březolupy. Trasa vedla přes celou dědinu a končila, jako vždy, u sportovní
haly opékáním špekáčků. Letos jsme napočítali 98 dětí + dospěláci, takže účast opravdu velká. Počasí vyšlo úplně skvěle :-)
Děkujeme obci za podporu této akce a příští rok opět na viděnou na pestrobarevném lampionovém průvodu :-) více fotek na našem Rajčeti

   27. 10. 2016
Školička - fotky z naší školky jsou uloženy na RAJČETI. Mrkněte :-))

14. 10. 2016
STOP STAV - v současné době nová štěňátka do školky nenabíráme. Máme plno.

10. 10. 206
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Zveme všechny děti, rodiče, prarorodiče na tradiční lampionový průvod naší obcí, který se bude konat 27. 10. 2016.
Průvod začíná v 17:30 u zámku a končí u sportovní haly opékáním špekáčků. 
Pozvánka v pdf tady2. 10. 2016
Peťa s Beníkem a Renča s Lelou úspěšně složili Canisterapeutické zkoušky pod sdružením Podané ruce.

Moc gratulujeme a jsme na ně pyšní :-)  Všechny fotky ze zkoušek jsou na našem Rajčeti

 30. 9. - 2. 10. 2016
MČR  francouzských ovčáků (bouceron a briard)  a flanderských bouvierů, areál HST Bochovice
Winy se Sylvou se zúčastnili svého prvního velkého závodu. Bohužel pro osudovou chybu v úvodní části závodu Winy nedokončil zkoušku a nezúročil tak
své hodiny tréninku. Nicméně byl tento závod velkým přínosem, zkušeností a ponaučením. Do příštího mistrovství 2017 zabojujem :-)

                    Rozhodčí: Jiří Čákora, Jaroslav Hartl; Figuranti: Josef Kubec, Jarda Vyhnal 

24. 9. 2016
Seminář s Martinem Pejšou

V sobotu proběhl na našem cvičáku seminář s Martinem Pejšou, vícemistrem světa FCI 2007, Mistrem světa FCI 2007 v družstvech,
několikanásobným mistrem ČR ve sportovní kynoogii a mezinárodním rozhodčím. Na seminář se sjelo celkem 15 psovodů se psy z různých koutů ČR
a 6 psovodů jako diváci. Zabývali jsme se konkrétními problémy se cviky u jednotlivých psů. Seminář sklidil velký úspěch, každý z nás si odnesl řadu
nových poznatků, co se výcviku týče ve sportovní kynologii týče.
Jistě nemluvím jen za sebe, že to byl pro nás velmi přínosný kynologický zážitek.

Děkujeme moc Martinovi Pejšovi :-)  

A teď plní dojmů a motivace hurá do cvičení :-D Spousta fotek je uložena na našem RAJČETI.


    17.  9. 2016

Školení figurantů

V sobotu 17. 9. se Zdeňa zúčastnil školení figurantů zakončené zkouškou, kde obhajoval figuranta I. třídy.  Závěrečná zkouška obsahovala fyzické testy,
figurantské dovednosti a znalostní teoretický test v němž byla zahrnuta anatomie psa, zkušební řády apod.. Zdeňa figuranta I. třídy obhájil.
Rozhodčí: Miroslav Vávra a David Polzer


10. 9. 2016

Voříškiáda Bohdalice

V sobotu  se Renata, Peťa a Vojta zúčastnili voříškiády v Bohdalicích.
Renata s Lelou se umístily v kategorii malá fena na 2. místě
Vojta s Gabčou se ve stejné kategorii umístili na 3. místě
Peťa s Beníkem se v kategorii malý pes umístili na 2. místě

Gratulujeme :-)

 

10. 9. 2016
Fryštácký dogtrekking" 2016

V sobotu jsme opět "vyvětrali" naše psíky a společně vyrazili na Fryštácký dogtrekking. Něco málo přes 20 km dlouhou trasu jsme urazili za 5:43 hodin.
Počasí bylo velmi letní, ručička teploměru vyšplhala ke 30°C. Trasa vedla naštěstí  po většinu lesem. Terén byl z počátku místy drsný = nahoru, dolů,
prďák, sešup ...  V poslední třetině trasy nás vedla cesta po trojácké hřebenovce, mírnějšími kopečky přes louky a lesem a v závěru nás čekalo 3,5 km
klesání po kamenité cestě. Na Fryštáckém dogtrekkingu dostanou kolínka vždycky pořádně zabrat. Důležité, že nebolely tlapky naše milášky a ve zdraví
ušlapali celou trasu. 

Za březolupský tým potili krev:
Peťka & Charlottka
Andrejka & Amy
Lucka s Waldou & Deisy
Zdenda & Winy
Sylva & Azurka

Chtěli  bychom za  náš tým poděkovat organizátorům Fryštáckého dogtrekkingu za super přípravu, bezvadné značení tras krásnou přírodou, příjemné zázemí kempu Patriot a vůbec celou organizaci.

  

 

 
všechny fotky uložíme na Rajče27. 8. 2016
Dogtrekking "Valašské kotáry" 2016
V sobotu vyrazil náš babský tým na dogtrekking do překrásných Bílých Karpat . Trasu SHORT dlouhou 17 km ušlapaly na pohodu.
Jitka & Zolla, Peťka & Charlottka, Sylva & Bony & Azurka si došlapaly pro 13.místo v kategorii ženy a v celkovém pořadí se umístily na 20.místě.

10. 8. 2016
Začínáme opět cvičit  od neděle 22. 8.
Dospěláci - od 8:00 hod.
Štěňátka - od 9:30 hod. - Přijímáme nová štěňátka a dorostence do školičky
29. 7. 2016
Změna názvu našeho kynologického klubu

Jak jistě všichni víte, nové znění Občanského zákoníku  uložilo povinnost nejen zájmovým organizacím nové registrace či přeregistrace, což znamenalo
změnu  názvu, údajů a stanov v danné zájmové složce, a to k nejzasšímu datu 31. 6. 2016.
Potřebné dokumenty jsme včas odeslali na rejstříkový soud a tento Městský soud v Praze nám potvrdil změnu údajů nově na:
Název: Moravskoslezský  kynologický svaz Kynologický klub Březolupy, pobočný spolek
Sídlo: č.p. 573, 687 13 Březolupy
Nejvyšší orgán - Členská schůze
Zakladatel: Moravskoslezský kynologický svaz, třída Kpt. Jaroše 1946/35, Černá Pole, 602 00 Brno.

9. 7. 2016
Bonitace Kylešovice Opava

V sobotu 9. 7. se Lucka s Deisy zúčastnily bonitace  NO v Kylšovicích u Opavy. Deisy Lucku nezklamala a díky jejich poctivé přípravě dosáhly bonitační třídy I.,
bonitačního kódu: 5XQ1/P.
Rozhodčí: Vítězslav Fiala, Figurant: Mgr. Patrik Heinzke

Holky, veliké gratulace od nás všech :-)

Video z bonitace Lucka vložila na youtube: www.youtube.com/watch?v=gfzfxgGzTao

CVIČÁKOVÉ PRÁZDNINY

3. července cvičíme naposledy. V době od  10. 7.  - 14. 8. včetně vyhlašujeme z důvodu dovolených, táborů a letních veder cvičákové prázdniny.
V době prázdnin uspořádáme brigádu (další práce na chatě, plotu a terénu)

Pohodové a odpočinkové plné hezkých zážitků vám i vašim mazlíkům :-)18. 6. 2016

Březolupská VOŘÍŠKIÁDA A VÝSTAVA PSŮ BEZ PP
rozhodčí: Mgr. Jana Javora

V sobotu pořádal náš klub výstavu voříšků a psů bez PP. Celkem se zúčastnilo 29 psů  v kategoriích junior, malá fena, velká fena, malý pes, velký pes
a  veterán. Absolutního vítěze pak vybrala paní rozhodčí Mgr. Jana Javora z veterinární kliniky AAnimalcare ve Zlíně. Po výstavě následovaly soutěže jako
"O největší kukadla", "Dítě a pes", "Železný voříšek", " O největšího chlupáče" a "Psí talent".


Absolutním vítězem se stal junior ANGEE s Eliškou Navrátilovou

Naši domáci zástupci se umístili následovně:
Eliška a Barnabáš - 3. místo v kat. malý pes
Nikolka a Jenny - 2. místo malé feny, 1. místo "Železný voříšek", 1. místo "Dítě a pes"
Renča a Lela - 1. místo malé feny
Peťa a Ben - 5. místo ve veteránech
Vojta a Gabča - 4. místo malé feny

Nikdo z účastníků však neodjel s prázdnou. Pro vítěze výstavy i soutěží a také pro nevítězné týmy byla připravena řada pěkných cen.


Děkujeme paní Mgr. Janě Javora, že se poprala s nelehkým úkolem rozhodčí
a sponzorům:  Veterinární klinika AAnimalcare Zlín, ROYAL CANIN, obec Březolupy

Všechny fotky jsou uloženy na našem RAJČETI

11. 6. 2016
Rosický voříšek

Lela s Renčou - 1. místo v malých voříšcích =  ROSICKÝ ŠAMPION
Lela s Renčou - 2. místo v TOP voříšek
Beník s Peťou - 4. místo ve veteránech
Gabča s Vojtou - medaile za účast

GRATULUJEME :-)

11. 6. 2016
Andrejka s Amy složily úspěšně Canisterapeutické zkoušky pod Sdružením PODANÉ RUCE.
Tímto jsou oprávněny navštěvovat 
domovy pro seniory, postižené děti, výchovná zařízení pro děti apod.
Tato činnost je zcela dobrovolná a bez nároku na honorář.
Holky, veliké gratulace od nás všech a hodně potěšených srdíček :-)

29. 5. 2016
VOŘÍŠKIÁDA MALÍNKY

Beník s Peťou - 4. místo ve veteránech
Lela s Renčou - 1. místo fenky malé, ABSOLUTNÏ VÍTĚZ VOŘÍŠKIÁDY MALÍNKY 2016
Gabča s Vojtou - medaile za účast
Gratulujeme !!!

 
 

22. 5. 2016
Zkoušky NZŘ + IPO
Rozhodčí: Jaroslav Matula, figurant: Zdeněk Mach, vedoucí zkoušek: Dita Cholastová

Veliká gratulace všem, kdo dnes složili zkoušky dle NZŘ nebo IPO:

Nikolka Cholastová s Jenny - ZZO1 
Peťa Vašinová s Charlottkou - ZZO
Andrea Hráčková s Amie - Bh
Iva Burešová s Jackem - Bh
Lucka Dlapková s Deisy - ZVV1 
Radka Painterová s Denym - ZVV1
Sylva s Winym - Bh
host - Šárka Honová s Dortym  - ZM

 
více fotek na našem Rajčeti

8. 5. 2016
Šaratický voříšek 2016

Ze 143 psíků na Šaratické voříškiádě získali krásná místa:¨

Beník s Peťou - 3. místo ve veteránech
Lela s Renčou - 3. místo ve třídě feny otevřená
Gabča s Vojtou - medaile účasti

   

8. 5. 2016
Dogtrekking Šlapanický Vlk 2016

Šlapanického Doktreku se za náš tým letos zúčastnili:

Peťa Vašínová s Charlie
Andrea Hráčková s Amie
Jitka Botková se Zolou
Iva Burešová s Jackem
Zdeňa Mach s Bredem
Sylva Vavrušová s Azuritkou a Winym

Společně ušlapali trasu 27 km - trasu short. Všechny fotky najdete na našem Rajčeti.

1. 5. 2016
STOP STAV!!! MOMENTÁLNĚ MÁME PLNO A NOVÉ ČLENY NEPŘIJÍMÁME.

17. 4. 2016
Radka Painterová s Dennym dnes úspěšně složili  zkoušku ZM dle NZŘ. Gratulujeme a jen tak dál :-)
Rozhodčí: Jaroslav Matula, figurant: Zdeněk Mach, KK Uherský Brod

12. 3. 2016
Foto soutěž ukončena, vítězové vybráni, dárečky zabaleny :-)
Děkujeme za spolupráci a sponzorské dárečky týmu veterinářů kliniky AAnimalCare
ve Zlíně a Malenovicích
MVDr. Michaelu Javorovi, MVDr. Dagmaře Pěsničákové, MVDr. Kateřině Veverkové, MVDr. Romaně Thořové a Janě Javora

www.veterina-zlin.cz/novinky/zimni-foto-soutez/

5. 3. 2016
Velikonoční neděli  27. března  ce NECVIČÍ !  Krásné VELIKONOCE všem :-)

29. 2. 2016
Seminář s Martinem Pejšou
V sobotu 27. 2. k nám zavítala legenda sportovní kynologie. Naše pozvání přijal vicemistr světa FCI, mistr světa FCI 2007 v družstvech, vicemistr ČR, účastník
mnoha vrcholových závodů, mezinárodní rozhodčí pro sportovní kynologii Martin Pejša. Semináře se zúčastnilo 15 aktivních kynologů nejen z našeho KK.
Probrali jsme různé výcvikové metody, odměňování a motivaci psů, Martin Pejša objasnil naše dotazy a poradil jak na konkrétní chyby ve výcviku.
Vše bohatě doplnil videoprojekcí. Seminář byl pro všechny z nás velmi poučný a motivační.
Ještě jednou děkujeme Martinu Pejšovi, že přijal naše pozvání a těšíme se na podzimní praktický seminář se psy. 
 

3. 2. 2016
Obranářský den - 9. 4. 2016

Na obranářský den se můžete přihlašovat e-mailem na kynolog.brezolupy@seznam.cz nebo sv.zln@centrum.cz . Kapacita omezena!
Delegovaní figuranti: David Polzer a Roman Brostík

3. 2. 2016
Zkoušky dle NZŘ a IPO - 22. 5. 2016

Do odkazu AKCE byla vložena přihláška na zkoušky dle IPO a NZŘ.
Navržen rozhodčí: Jaroslav Matula, figurant: Zdeněk Mach

18. 1. 2016
Změna cvičení a členská schůze !!!
Namísto neděle 24.1. cvičíme v SOBOTU 23.1.!!! Štěňátka od 9:00 hod., dospěláci od 10:00 hod., od 11:00 hod. - obrany. Poté krátká členská schůze!
V neděli 31. 1. se NECVIČÍ. Výcvikáři na jiných kyn. akcích.

10. 1. 2016
Členské příspěvky na rok 2016 se hradí do konce ledna 2016!
Členské příspěvky je možné hradit na účet klubu nebo hotově.

10. 1. 2016
Novoroční výšlap
V neděli 4. 1. 2016 jsme zahájili sezónu novoročním výšlapem směr rozcestník U Kameňa, Topolná a přes březolupský okruh zpátky na cvičák (cca 10 km).
Na fotky se můžete podívat na našem rajčeti tady >>>


NOVINKY 2015

22. 12. 2015

Přátelé, kamarádi,
rádi bychom vám ještě jednou poděkovali za famózní dáreček :-D, moc jste nás překvapili :-D

A také chceme vám a vašim chlupáčům popřát krásné svátky vánoční, hodně pohody a klídku
a do nového roku pevné zdraví, ať vám to poslouchá, stopuje, štěká a kouše,
ať jste po celý rok 2016 šťastní, spokojení, úspěšní a plní se vám vaše sny.

                                                                                       Sylva a Zdeňa

17. 12. 2015
Zimní prázdniny
V neděli 27. 12. se NECVIČÍ !!! Začínáme v neděli 3. 1. 2016 "novoroční vycházkou". Sraz v 9:00 na cvičáku. (Platí pro dospělé i štěňata)

22. 12. 2015
Aktualizováno ....
Fotky z večírku jsou uloženy na našem Rajčeti :-D

25. 11. 2015
Vánoční večírek + výroční schůze - 19. 12. ! -
Milí přátelé, vánoční večírek se uskuteční v sobotu 19. 12. od 19:00 hod. a současně proběhne výroční schůze včetně voleb.
S sebou vzorky cukroví a nějakou dobrotu na zob :-D

8. 11. 2015
Zkoušky dle Národního zkušebního řádu
Velké gratulace našim členům, kteří o víkendu složili zkoušky dle NZŘ !!!

Andrea Hráčková s Amy- ZZO 1
Iva Burešová s Jackem ZZO 1
Peťa Vojtík s Astou - ZZO 1
Lucka Dlápková s Deisy - ZM
Winy - ZM
Bonča - ZZO 1

Host zkoušek - paní Mikulová s Bejly

Poděkování za posuzování zkoušek patří panu rozhodčímu J. Matulovi, vedoucí zkoušek Ditě Cholastové a figurantovi Zdeňovi Machovi


více fotek na rajčeti ...

30. 10. 2015
Velká brigáda - akce "CHATA" se uskuteční 21. - 22. listopadu cca od 8:00 hodin. Pracanti můžou počítat s jídlem.

18. 10. 2015
Bowling 28. 10. !!!
Kdo má chuť strávit odpoledne "nekynologicky", přjďte si zaboulet ve středu 28. 10. od 17:00 hodin na BOWLING PIZZA na hotelu Moskva ve Zlíně.
Máme rezervovány dvě dráhy na dvě hodiny. Bowling se neplatí, jen kdo co vypije.
Tentokrát nechejte své čtyřnohé drahouše doma, prosím :-D

                          .... Jak jsme se bavili .... :-D :-D :-D

16. - 17. 10. 2015
Zkoušky dle KJ Brno
Velké gratulace našim členům, kteří o víkendu složili své první zkoušky dle KJ Brno !!!

Zvlášť veliké gratulace a poklonu za odvahu patří našim nejmladším členkám kynologického klubu
Elišce Urbanové s Barnym a Nikolce Cholastové s Jenny, které složily zkoušky ZOP - základní ovladatelnost psa.  

První zkoušky také složili ...
Peťka Vašinová s Charlottkou - ZOP
Andrea Hráčková s Amy- ZOP
Lucka Dlapková s Deisy - ZOP, ZPU 1
Peťa Vojtík s Astou - ZOP
Winy a Azurita - ZOP, ZPU 1
 a Bonča - ZPU 1

Hosté zkoušek ...
Linda Křenovská s Amandou a Daniela Kellovská s Agentem

Poděkování za posuzování zkoušek patří panu rozhodčímu Honovi a vedoucí zkoušek Ditě Cholastové.

6. 11. 2015
AKTUALIZOVÁNO - Letošního lampionového průvodu se zúčastnilo rekordních 115 dětí + dospělý doprovod. Bezva akce!!!
Poděkování všem, kdo pomáhali :-))) A fotky uloženy tady .....

30. 9. 2015
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Letošní lampionový průvod pod záštitou kynologického klubu se uskuteční 6. listopadu
Více v letáku.

17. 10. 2015

POZOR NOVÁ ZMĚNA TERMÍNU!  Zkoušky dle NZŘ se konají 8. listopadu  !!!

2. 10. 2015

POZOR ZMĚNA TERMÍNU!  Zkoušky dle NZŘ se konají 1. listopadu

Zkoušky podle KJ Brno a NZŘ
Zájemci o zkoušky dle KJ Brno nebo NZŘ, zašlete své přihlášky. Více informací v odkazu AKCE.
(Upozorňuji, že zájemci o zkoušku dle NZŘ, mají-li psa bez PP, pak musí být načipován a zaveden v registru psů bez průkazu původu)

30. 8. 2015
Úspěchy našich členů
Dogtrekking Valašské kotáry 2015 - 29. 8.
Dogtrekking "Valašské kotáry" byl opravdu extrémním vytrvalostním závodem jak délkou trati, která dle GPS měřila 49 km, tak horkým počasím, které bylo
v horách snesitelné, ve vesnicích a na rozpálených asfaltových vrcholovkách ubíjející :-(

Nicméně za náš tým odstartovali:
Iva Burešová s Jackem; Peťka Vašinová s Charllote, Marťa Vavruša s Bony a Zdeňa Mach s Nelem - všichni zdolali vzdálenost 49 km
i výšková převýšení Bílých Karpat
Sylva s Winym - 16 km (pro zranění odstoupili)

Pofoukat a zahojit všechny tlapky, bojovníci :-)

Zkoušky dogdance - 7/2015
Martina s Queen složily další zkoušku v dogdance a to DwD1 na výbornou a tím Queen získala titul Master of Dogdancing 1stupně = MoD 1

Zkouška Stpr1 - 5/2015
Sylva s Bony složily vyhledávací zkoušku Stpr1 dle IPO na výbornou

GRATULUJEME VŠEM PRACANTŮM !!!

21. 8. 2015
POZOR !!! Změna termínu zkoušek KJ Brno  - z důvodu mistrovství KJ Brno jsou zkoušky přesunuty na termín 17. - 18. října.

Přihlášky na zkoušky jsou uloženy na stránce AKCE

13. 7. 2015
Brigády !
Kdo z členů nemá dosud odpracované brigády, máte možnost se zapojit a poséct trávu (seče se cca co 14 dní)! Na řadě bude také renovace překážek, plot,
větší oprava části chaty, řezání  "vytěženého " dřeva na špalky a úklid dřevárky a před zkouškami pak příprava terénu na zkoušky. Práce je teda až nad hlavu :-(
Kdo bude mít čas, není nutno se vázat na "organizovanou" brigádu, páč to se nejspíš  těžko sejdeme, je možné se domluvit i 2-3 lidi a odpracovat si brigádnické
hodiny, kdy máte čas. V tomto případě mi dejte vědět. Sylva

13. 7. 2015
Cvičákové prázdniny
Vzhledem k dovoleným, táborům, prázdninám vyhlašujeme cvičákové prázdniny, a to od 26. 7. - 2. 8. včetně !
Krásné léto všem !!!

13. 7. 2015
Cvičení od září - ZMĚNA !!!
Po dohodě se všemi výcvikáři jsme se rozhodli upravit od září hodiny výcviku v neděli. Věříme, že nové rozdělení výcviku bude účelnější.
NOVĚ - 8:00 - 9:30 - pokročilí
         - 10:00 - 11:00 - školka
         - po domluvě od 11:00 - obrany

13. 7. 2015
Výměna elektroměru
V klubovně byl vyměněn nový elektroměr za původní nefunkční. Budeme také upravovat tarif za výhodnější, kde ušetříme nějakou tu stokorunu ročně.

3. 7. 2015
Podpora našeho klubu z nadace SYNOT
Reagovali jsme na vypsanou grantovou výzvu Nadace SYNOT a vypsali projekt na příspěvek na opravu klubovny. Na základě statika a stavebního technika
jsme dali na jejich posouzení a pustíme se do oprav. Nadace SYNOT se rozhodla podpořit náš projekt a za jejich přispění a z vlastních zdrojů budeme částečně
rekonstruovat klubovnu. Jedna část oprav proběhne ještě letos, druhá počátkem příštího roku.

8. 6. 2015
Ukázky na Velkém Ořechově 8. 6.
v sobotu 8. 6. jsme se zúčastnili programu na dětském dni a spolu se sokolníky z Lednice předvedli, co jsme se naučili. Ukázky dogdance, poslušnosti a obran
se všem i přes parné odpoledne vydařili a sklidili jsme velký potlesk.
Poděkováním všem zúčastněným za reprezentaci našeho klubu, jste šikulky :-)))
Fotky z mysliveckého sdružení Velký Ořechov jsou k vidění na FACEBOOKU nebo na RAJČETI

3. 6. 2015
Jarní intenzivka 23. 5.
v sobotu 23. 5. se sešlo 11 psů na jarní intenzivku, která začala nácvikem stop, pokračovala poslušností (kdo zrovna "neposlouchal", opékal špekáčky :-))
 a trénink obran byl už za pořádného deště. Nejstatečnější vydrželi do sedmi hodin podvečer. Mokří, unavení, ale spokojení :-D
Trénink vedl Zdeňa, fotil Vojta - na fotky se můžete podívat na našem "RAJČETI"

31. 5. 2015
Výcvik o letních prázdninách
v době letních prázdnin bude provoz cvičáku omezený z důvodu dovolených. Kdy se cvičí nebo necvičí sledujte aktuálně na VZKAZNÍKU!

22. 5. 2015
"Trénink je rozhovor" - seminář s RNDr. Františkem Šustou
se uskutečnil 19. května ve Starém Městě. Sešlo se na 27 účastníků z různých koutů Moravy. Na další setkání a zajímavé povídání s panem
doktorem Šustou se můžete těšit na podzim (termín bude upřesněný). Fotky a videa na našem Facebooku.

20. 5. 2015
Úspěchy našich členů

16. 5. 2015 - "Rosický voříšek 2015"
Peťa Polák s Beníkem - ve své třídě 3. místo :-)))
Renata Poláková s Lelou - 1. místo ve své třídě, 3. místo v celkové závěrečné soutěži 

17. 5. 2015 - Výstava Německých ovčáků - Zlechov
Lucka Dlábková a Deisy - ve třídě mladých - velmi nadějná !

Gratulejeme k výstavním úspěchům :-)))

11. 5. 2015
"Jarní výcviková intenzivka" - sobota 23. 5. od 9. 00 hod.!

Zveme členy klubu a pokročilé kurzisty na "Jarní výcvikovou intenzivku".
Program:
1. stopy
2. poslušnosti
3. obrany
4. táborák
Sraz v 9. 00 hodin na cvičáku, s sebou výcvikové pomůcky, vodu pro svého psa a pamlsky. Výcvik povede Zdeněk.
Pozn.: Při poslušnostech bude na place vždy jen jeden pes (max dva), ostatní budou odložení v kenelách, odkladačkách k tomu určených nebo autech. Nebudou volně pobíhat za plotem!

Těšíme se vás :-)))

V neděli 24. 5. pak bude pouze "školka"pro štěňátka, a to od 8. - 9.00 hodin.

18. 4. 2015
Dogtrekking "Šlapanický vlk"  - 10. - 12. 4. 2015

Letošního dogtrekkingu Šlapanický vlk se zúčastnili a trasu SHORT 28 km terénem Moravskoslezskou krajinou úspěšně zdolali:
Iva Burešová & Jack
Petra Vašinová & Charllotte
Sylva Vavrušová & Winy
Zdeněk Mach & Bony + Nelson

fotky snad brzy tady ... "Šlapanický vlk"

27. 3. 2015
Ve dnech 6. 3 - 8. 3. proběhly na zámku v Březolupech tři semináře Hanky Böhmové:

6. 3. 2015 - "CANISTERAPEUTICKÁ HLAVOLAMIJÁDA"
7. 3. 2015 - "DOG FITNESS HRÁTKY"
8. 3. 2015 - "KURZ KREATIVNÍHO ODMĚŇOVÁNÍ"

4. 3. 2015
AKCE únor - březen

- Sylva a Zdeněk se zúčastnili víkendového semináře poslušnosti Jiřího Ščučky (vítěz celorepublikové soutěže "Výcvikář roku" 2013, 2014)

- Sylva a Petr Vojtík se zúčastnili semináře poslušnosti Martina Pejši (Vicemistr světa FCI 2007, Mistr světa FCI 2007 v družstvech, 6x Mistr ČR)

- Peťa Vašinová se zúčastnila školení výcvikářů v Holešově - lektor pan rozhodčí Strach

- Martina se zúčastnila intenzivního semináře "Přivolávačské hry"

- Zdeňa obhájil na školení figurantů v Čermné ve Slezsku licenci figuranta I.tř.

7. 2. 2015
V neděli 1.3. se NECVIČÍ!!! - školení figurantů a výcvikářů mimo okres

14. 1. 2015
BRIGÁDA 31. ledna od 8. hodin
Pokračování brigády - údržba příjezdové cesty ke cvičáku, střelnici, rybníku a mysl.chatě. Sraz v 8. hodin. Budou se vyřezávat dřeviny kolem příjezdové cesty,
pálit, hrabat ... S sebou rukavice, hrabě, benz.pila by byla fajn :-) Brigáda je společná se střelci, myslivci a rybáři.

10. 1. 2015
Pro výskyt psincového kašle se dočasně NECVIČÍ!!!
Platí zatím pro neděle 11. 1. , úterý 13. 1. , čtvrtek 15. 1., neděle 18. 1.
Psi, kteří jsou momentálně v léčení, by neměli cvičit ještě týden po dobrání anitibiotik. Stále by mohli nakazit ty zdravé.
Bohužel letošní počasí nahrává podobným nemocem i u lidí  :-( Takže vitamínkujte a brzké uzdravení :-)
O psincovém kašli více zde ... www

10. 1. 2015
ČLENSKÉ POPLATKY 2015
Členské poplatky pro rok 2015 je třeba uhradit nejpozději do konce února 2015 !!!
Kdo nebude mít uhrazeno do tohoto termínu, necvičí. O rozložení platby na vícekrát je možno se domluvit.


 Aktualizace: 6. 3. 2022   Návštěvnost: počítadlo.abz.cz  Email: kkbrezolupy@seznam.cz