ZKUŠEBNÍ ěÁDY

   

   IPO - Mezinárodní zkušební °ád pro sportovní kynologii

www

  Zkušební °ád Agility ╚R + p°ílohy www
   IPO-V - Zkušební °ád pro mezinárodní p°edzkoušku pracovních ps¨ FCI

www

  Zkušební °ád Policie ╚R www
   NZě - Národní zkušební °ád www   Zkušební °ád pro psy mýstské a obecní
  policie
www
   SchH/VPG -  Zkušební °ád pro sportovní výcvik ps¨ v ╚R www   TART www
   SchH - Zkušební °ád klubu nýmeckého ovŔáka www   Mondioring www
   IRO - Mezinárodní zkušební °ád pro záchranné psy www   Zkušební °ády pro zkoušky slídiŔ¨ (╚MKJ) www
   Zkušební °ád Svazu záchranných brigád kynolog¨ www   Zkušební °ád pro canisterapii spoleŔnosti  
  Podané ruce
www
   Zkouška základní ovladatelnosti a upot°ebitelnosti Kj ╚R Brno www    
 

   Zkušební °ády DOGDANCE

A1 B1 C1 D1
A2 B2 C2 D2
A3 B3 C3 D3
 

ěÁDY ╚MKU

   Výstavní °ád ╚MKU - upravené znýní od 1. 3. 2004

www
   Chovatelský a zápisní °ád ╚MKU www
   ěád pro udýlování titulu "Šampion práce ╚R" www
   ěád pro jmenování rozhodŔích pro posuzování exteriéru ps¨ www
 Aktualizace: 25. 7. 2021   Návštývnost: poŔítadlo.abz.cz  Email:  kkbrezolupy@seznam.cz